top of page

Seital Separation

SPX FLOW Seital Separation je specijalizirana za tehnologiju separacije na bazi centrifuge. Seital separacijska tehnologija je razvijena uskom suradnjom sa našim kupcima te inovativnim pristupom i razvojem isporučujemo najbolja u klasi separacijska rješenja. Ključne primjene su obrano mlijeko/vrhnje, bistrenje piva/vina i obrada kemikalija.
SPX FLOW Seital Separation je specijalizirana za tehnologiju separacije na bazi centrifuge. Seital separacijska tehnologija je razvijena uskom suradnjom sa našim kupcima te inovativnim pristupom i razvojem isporučujemo najbolja u klasi separacijska rješenja. Ključne primjene su obrano mlijeko/vrhnje, bistrenje piva/vina i obrada kemikalija.
bottom of page